Check
hosocongty.net
CHI NHÁNH BẮC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Tên giao dịch: BAC GIANG BRANCH - PHUC LONG HERITAGE CORPORATION

:

Đại diện pháp luật: LÂM BỘI MINH

Điện thoại: 02862630377

Ngày cấp: 03/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH BẮC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ