Check
hosocongty.net
CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM VINA FOOD

Tên giao dịch: BRANCH OF VINA FOOD GROUP PRODUCTION FOOD JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: PHAN VĂN RIN

Điện thoại: 0933113710

Ngày cấp: 02/08/2021

Ngành nghề chính: Sản xuất cà phê

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM VINA FOOD

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ