Check
hosocongty.net
CHI NHÁNH THÁI BÌNH - CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAS

Tên giao dịch: THAI BINH BRANCH – VINFAST COMMERCIAL AND SERVICES TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY

:

Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU HÀ

Điện thoại: 02439749999

Ngày cấp: 03/08/2021

Ngành nghề chính: Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH THÁI BÌNH - CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAS

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ