Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 88FOOD

Tên giao dịch: 88FOOD INTERNATIONAL IMPORT EXPORT AND FOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: Đào Duy Khánh

Điện thoại: 0923328626

Ngày cấp: 09/09/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 88FOOD

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ