Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GOFAYU

Tên giao dịch: GOFAYU INTERNATIONAL TRADING ADVERTISING INVESTMENT JOINT ST

:

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Nga

Điện thoại: 0866505656

Ngày cấp: 1/17/2014 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GOFAYU