Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NỒI HƠI THỊNH PHÁT

Tên giao dịch: THINH PHAT BOILERS MANUFACTURE INVESTMENT.,JSC

:

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lễ

Điện thoại: 0377773793

Ngày cấp: 3/29/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NỒI HƠI THỊNH PHÁT

Điều chỉnh hồ sơ