Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT PHONG PHARMA

Tên giao dịch: VIET PHONG PHARMA TRADING INVESTMENT CORP

:

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiện

Điện thoại: 0795711039

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT PHONG PHARMA

Điều chỉnh hồ sơ