Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SƠN TÙNG

Tên giao dịch: SON TUNG T&C., JSC

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phượng

Điện thoại: 0967358611

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SƠN TÙNG

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ