Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HPT HÀ NỘI

Tên giao dịch: HPT HA NOI INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ NGÂN

Điện thoại: 0989596788

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HPT HÀ NỘI

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ