Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC QUÂN - CHI NHÁNH BẮC GIANG

Tên giao dịch: DUC QUAN TRADING AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY - BAC GIANG BRANCH

:

Đại diện pháp luật: LẠI TIẾN THỊNH

Điện thoại: 0328372922

Ngày cấp: 06/08/2021

Ngành nghề chính: Quảng cáo

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC QUÂN - CHI NHÁNH BẮC GIANG

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ