Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN FILM 24

Tên giao dịch: FILM 24 JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: VŨ THÀNH LONGNGUYỄN CHÁNH TRỰC

Điện thoại: 0904865083

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN FILM 24

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ