Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI PHÁT GROUP

Tên giao dịch: HảI PHáT GROUP

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thức

Điện thoại: 0939590888

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI PHÁT GROUP

Điều chỉnh hồ sơ