Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN HGHT

Tên giao dịch: HGHT JOIN STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Điện thoại: 0913504522

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN HGHT

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ