Check
hosocongty.net
Công Ty Cổ Phần Học Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt

Tên giao dịch: Odonto Stomatology Academy Joint Stock Company

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: 0984754342

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Học Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ