Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN LUCI GROUP

Tên giao dịch: LUCI GROUP JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN DƯƠNG

Điện thoại: 0899712222

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN LUCI GROUP

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ