Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI BẤT ĐỘNG SẢN RECBOOK

Tên giao dịch: RECBOOK REAL ESTATE SOCIAL NETWORK JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: Lê Thị Huyền Trang

Điện thoại: 0986186179

Ngày cấp: 09/09/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI BẤT ĐỘNG SẢN RECBOOK

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ