Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH LỘC SƠN

Tên giao dịch: MINH LOC SON JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: 0913584676

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH LỘC SƠN

Điều chỉnh hồ sơ