Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ NHÀ THUỐC VÀ PHÒNG KHÁM GREEN+

Tên giao dịch: GREEN+ PHARMACY AND CLINIC MANAGAMENT COMPANY

:

Đại diện pháp luật: Đặng Đức Thành

Điện thoại: 0938676967

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ NHÀ THUỐC VÀ PHÒNG KHÁM GREEN+

Điều chỉnh hồ sơ