Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 3G VIỆT NAM

Tên giao dịch: 3G VIET NAM CORP

:

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trai

Ngày cấp: 1/20/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 3G VIỆT NAM