Check
hosocongty.net
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yamato

Tên giao dịch: Yamato International Joint Stock Company

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hiền

Điện thoại: 02439746999

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yamato

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ