Check
hosocongty.net
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Anh Group

Tên giao dịch: Nhat Anh Group Manufacturing And Trading Joint Stock Company

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quyến

Điện thoại: 0364799999

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Anh Group

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ