Check
hosocongty.net
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ô Tô Tải Số 01 Việt Nam

Tên giao dịch: Number One Truck Group Viet Nam Joint Stock Company

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: 0936442899

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ô Tô Tải Số 01 Việt Nam

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ