Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TOPAZCONS

Tên giao dịch: TOPAZCONS CONTRUCTION DESIGN JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: ĐẶNG PHƯỚC QUÍ

Điện thoại: 0362150011

Ngày cấp: 09/09/2021

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TOPAZCONS

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ