Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BFOODS

Tên giao dịch: BFOODS.JSC

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Phong

Điện thoại: 0988711678

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BFOODS

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ