Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP BA SÁU NĂM

Tên giao dịch: BSNS JSC

:

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Bạch

Ngày cấp: 1/20/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: Hoạt động viễn thông có dây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP BA SÁU NĂM