Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC VIỆT HUY

Tên giao dịch: VIETHUY.JSC

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0911565956

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC VIỆT HUY

Điều chỉnh hồ sơ