Check
hosocongty.net
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imoss

Tên giao dịch: Imoss Trading Joint Stock Company

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sỹ

Điện thoại: 0903466436

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imoss

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ