Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN A.N.D

Tên giao dịch: A.N.D AQUATIC PRODUCT CORP

:

Đại diện pháp luật: Văn Ngọc Anh

Ngày cấp: 1/20/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN A.N.D