Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ MINH ĐÀ LẠT

Tên giao dịch: TRI MINH DA LAT JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: LÊ VƯƠNG TRÂM

Điện thoại: 0944681616

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ MINH ĐÀ LẠT

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ