Check
hosocongty.net
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG KIÊN HOLODINGS

Tên giao dịch: TRUNGKIEN HOLDING., JSC

:

Đại diện pháp luật: Lê Trung Kiên

Điện thoại: 0203121049

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG KIÊN HOLODINGS

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ