Check
hosocongty.net
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG VƯỢNG

Tên giao dịch: PHUC HUNG VUONG URBAN DEVELOPMENT AND TRADING JOINT STOCK CO

:

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khanh

Điện thoại: 0904312368

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG VƯỢNG

Điều chỉnh hồ sơ