Check
hosocongty.net
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tên giao dịch: VIETNAM DESIGN AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

:

Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG

Điện thoại: 0968563988

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà không để ở

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ