Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH APOLLO INTERNATIONAL TRADING

Tên giao dịch: APOLLO INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: NGUYỄN CHU ĐỨC HÒA

Điện thoại: 0332878102

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH APOLLO INTERNATIONAL TRADING

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ