Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH BAO BÌ BẢO TÍN

Tên giao dịch: BAO TIN PACKAGING COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Thịnh

Ngày cấp: 1/21/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: In ấn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH BAO BÌ BẢO TÍN