Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Cấp Cứu 115 Đông Nam

Tên giao dịch: 115 Dong Nam Emergency Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngoan

Điện thoại: 0345567115

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Cấp Cứu 115 Đông Nam

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ