Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI

Tên giao dịch: CONG NGHE MOI COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: ĐÀM VĂN LƯỢM

Điện thoại: 0909243459

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ