Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BE BRIGHT

Tên giao dịch: BBID

:

Đại diện pháp luật: Lee, Tien-cheng

Điện thoại: 070-405-9014

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BE BRIGHT

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ