Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIÁO DỤC LONG THỊNH

Tên giao dịch: LONG THINH ITC CO.,LTD

:

Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Tâm

Điện thoại: 0898085863

Ngày cấp: 3/29/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIÁO DỤC LONG THỊNH

Điều chỉnh hồ sơ