Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH TRÍ THÀNH

Tên giao dịch: MINH TRI THANH TICO.,LTD

:

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyến

Điện thoại: 0968636262

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH TRÍ THÀNH

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ