Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC LONG PHÚ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tên giao dịch: LONG PHU REAL ESTATE IN BA RIA � VUNG TAU CO., LTD

:

Đại diện pháp luật: Trần Đình Văn

Điện thoại: 0778779268

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC LONG PHÚ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Điều chỉnh hồ sơ