Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sheng Shi Neng Yuan

Tên giao dịch: Sheng Shi Neng Yuan Trading Services Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhung

Điện thoại: 0836737869

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sheng Shi Neng Yuan

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ