Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TƯ NGA

Tên giao dịch: TU NGA SERVICES AND TRADING COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chiến

Điện thoại: 0988487330/038803

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TƯ NGA

Điều chỉnh hồ sơ