Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Hóa Sinh Liên Doanh Hàn Việt

Tên giao dịch: Han Viet Joint Venture Biochemical Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Tâm

Điện thoại: 0932911551

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Hóa Sinh Liên Doanh Hàn Việt

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ