Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH IZONE

Tên giao dịch: IZONE COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: NGUYỄN THÀNH DƯƠNG

Điện thoại: 0976019947

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH IZONE

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ