Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH LÊ MINH LÊ KHANH

Tên giao dịch: LE MINH LE KHANH COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: Lê Văn Khánh

Điện thoại: 0937974474

Ngày cấp: 1/20/2014 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH LÊ MINH LÊ KHANH