Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ GIA AN

Tên giao dịch: NGO GIA AN CO.,LTD

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Điện thoại: 0906858143

Ngày cấp: 1/21/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ GIA AN