Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC THỊNH HHD

Tên giao dịch: PHUCTHINH HHD ONE MEMBER CO.,LTD

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hiệu

Điện thoại: 0966217111

Ngày cấp: 09/09/2021

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC THỊNH HHD

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ