Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU - CHI NHÁNH QUY NHƠ

Tên giao dịch: FIVE TARGET FOODS ONE MEMBER LIMITED COMPANY - QUY NHON BRANCH

:

Đại diện pháp luật: LÊ TẤT TRUNG HẢI

Điện thoại: 02363941939

Ngày cấp: 02/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU - CHI NHÁNH QUY NHƠ

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ