Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Mtv Hiếu Thảo Bắc Sơn

Tên giao dịch: Hieu Thao Bac Son One Member Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Vy Văn Chiến

Điện thoại: 0944275016;085

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Mtv Hiếu Thảo Bắc Sơn

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ