Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BẢY MƯƠI BA

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH NH BẢY MƯƠI BA

:

Đại diện pháp luật: Trần Thế Lai

Điện thoại: 0822101391

Ngày cấp: 1/20/2014 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BẢY MƯƠI BA